Công ty Cổ phần Giáo dục Á CHÂU - KIM LONG gửi lời chúc mừng năm mới đến các sở Ban, ngành và toàn tập thể cán bộ, công nhân viên chức Công ty 


Nhân dịp năm mới 2016 và chào đón xuân Bính Thân, thay mặt Hội đồng  quản trị, Ban điều hành Công ty. Tôi thân ái gửi tới các Đoàn thể các Sở ban ngành , các đối tác, nhân viên, giáo viên công ty. Những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Năm 2015 kết thúc với nhiều biến động và suy thoái trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế Việt Nam nói chung, ngành giáo dục và các hoạt động của Công ty cổ phần Giáo dục Á CHÂU KIM LONG nói riêng. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, song dưới sự lãnh đạo đúng đắn từ Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty, sự giúp đỡ của các đoàn thể ban ngành và toàn thể các bộ công nhân viên, giáo viên toàn công ty chúng ta đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức đã đạt những kết quả nhất định trong giáo dục và hoạt động kinh doanh và chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên, là cơ sở để Công ty bước vào thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2016.

Công ty cổ phần Giáo dục Á CHÂU KIM LONG nhận thức sâu sắc rằng có được thành công và trụ vững trong năm 2015 ngoài sự chỉ đạo từ Ban lãnh đạo công ty là sự tin tưởng từ đối tác, đơn vị liên kết, học viên từ các khóa đào tạo của công ty, từ đó lấy làm nghị lực để vượt qua nhiều khó khăn và đạt thành tựu nhất định trong năm qua.

Với truyền thống đoàn kết chung tay xây dựng đơn vị của toàn thể cán bộ công nhân viên, giáo viên và sự giúp đỡ hiệu quả của các sở Ban, ngành, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng năm 2016 Công ty sẽ giành nhiều thắng lợi trong hoạt động “trồng người” và kinh doanh, chăm lo đến đời sống của người lao động vì “Nền tảng tương lai, bắt đầu từ hôm nay” để vững bước trên con đường phát triển.

Xin gửi lời chúc mừng năm mới, chúc sức khỏe và thành đạt tới toàn thể cán bộ công nhân viên, giáo viên, đối tác liên kết đào tạo, đơn vị trực thuộc, các sở Ban ngành.

T.M LÃNH ĐẠO CÔNG TY
Chủ Tịch HĐQT            


TRẦN HỮU TUẤN