Nghiệp vụ bán hàng

Mục tiêu

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho các học viên các khái niệm, công cụ và các bước cần thiết để bán hàng thành công trong một môi trường kinh doanh mang tính cạnh tranh. Vào cuối khóa học, học viên có thể:

 • Hiểu được các khái niệm cơ bản và quy trình bán hàng chuyên nghiệp;
 • Xác định các tiêu chuẩn của các bước bán hàng và của một người bán hàng chuyên nghiệp;
 • Phương pháp thăm dò và xác định khách hàng tiềm năng và nhu cầu của khách hàng;
 • Biết cách trình bày lợi ích sản phẩm / dịch vụ;
 • Cách xử lý phản đối của khách hàng và kết thúc việc bán hàng;

Cấu trúc

Khóa học được giảng dạy trong 4 buổi (3 giờ / buổi). Phương pháp đào tạo bao gồm diễn vai, thảo luận nhóm và thực hành.

Học viên

Khóa học dành cho các nhân viên tiếp thị bán hàng, những cá nhân muốn phát triển trong lãnh vực bán hàng nhưng chưa qua các lớp đào tạo kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.

Nội dung

BÀI HỌC

NỘI DUNG CHÍNH

KẾT QUẢ

 1. Khái niệm và quy trình bán hàng chuyên nghiệp

 

 • Khái niệm về nghề bán hàng chuyên nghiệp.
 • Biết rõ điều khách hàng muốn.
 • Bắt đầu từ con số “O”
 • Hiểu rõ nghề bán hàng chuyên nghiệp.
 • Biết cách thăm dò mong muốn của khách hàng.
 1. Giới thiệu bán hàng theo nhu cầu của khách hàng.
 • Hệ thống bảy bước bán hàng
 • Tiêu chuẩn của kỹ năng bán hàng
 • Đặc tính của nhân viên bán hàng
 • Nhu cầu của khách hàng

 

 • Xác định các yêu cầu và đặc tính của người bán hàng thành công
 • Xác định nhu cầu của khách hàng
 1. Các kỹ thuật bán hàng
 • Đặc tính và lợi ích sản phẩm
 • Câu lợi ích
 • Thăm dò
 • Xử lý phản đối
 • Kết thúc
 • Chuẩn bị các câu  giới thiệu lợi ích sản phẩn/dịch vụ.
 • Thực hiện được các kỹ thuật bán hàng
 1. Chuẩn bị bán hàng

 

 • Xác định khách hàng tiềm năng
 • Sắp xếp cuộc hẹn
 • Kế hoạch bán hàng
 • Chuẩn bị bán hàng
 • Thuyết phục được các cuộc hẹn với khách hàng tiềm năng
 • Hoạch định và chuẩn bị cho việc bán hàng một cách có hệ thống
 1. Bán hàng
 • Mở đầu
 • Khám phá nhu cầu
 • Trình bày lợi ích
 • Xử lý phản đối
 • Kết thúc
 • Theo dõi
 • Áp dụng các kỹ thuật bán hàng vào 5 bước bán hàng theo nhu cầu một cách tự tin
 • Xác định các tiêu chí đo lường kết quả bán hàng.
 1. Thực hành
 • Thảo luận, làm bài tập tình huống vận dụng các bước của quy trình bán hàng và các kỹ thuật bán hàng chuyên nghiệp
 • Đánh giá và phản hồi thực hành

 

 • Thực hiện 5 bước bán hàng theo nhu cầu một cách thành thạo.
 • Xác định năng lực cần thiết và những kỹ năng cần hoàn thiện để trở thành người bán hàng chuyên nghiệp và thành công

Giảng viên: Là các giảng viên tại các trường Đại Học tại TP. Hồ Chí Minh và các chuyên gia am hiểu về lĩnh vực trực chuyên ngành tiếp giảng dạy.