Tầm nhìn sứ mệnh

TẦM N​HÌN

Toàn thể ban Lãnh đạo, Giáo viên, Nhân viên Á CHÂU KIM LONG  đoàn kết phấn đấu xây dựng và phát triển trung tâm sớm trở thành một trung tâm đào tạo đa ngành nghề, đào tạo chất lượng cao, đào tạo nguồn nhân lực theo hướng nghề nghiệp, theo yêu cầu thực tiễn của xã hội.

SỨ MỆNH

su menh kim long

Tạo cơ hội bình đẳng về giáo dục; đào tạo những con người có khả năng thích nghi, học tập suốt đời và có năng lực để cạnh tranh lâu dài trong môi trường toàn cầu luôn biến đổi; góp phần vào sự phát triển nhanh, bền vững và tính nhân bản của kinh tế, xã hội Việt Nam và khu vực